Cannabisolja, du måste ha hört den beteckningen under en längre tid, varje gång du sökt efter en örtbehandling eller ekologisk behandling för allvarliga såväl som för mindre allvarliga sjukdomar. Även om cannabisoljan har blivit enormt populär och framgångsrik över hela världen, så har man fortfarande inte gett oljan tillräckligt med uppmärksamhet på rätt sätt i onlinebloggar om medicin.

CBD står för cannabidiol och är en av de många komponenter, kända som cannabinoider, som finns i cannabisväxten. CBD är känt då den inte har en euforisk effekt, vilket gör att det är lagligt i de flesta länder.

Flera studier har undersökt hur CBD kan vara en alternativ behandlingsmetod för en rad sjukdomar och tillstånd. Forskning har därför kommit fram till att CBD kan ha en rad möjliga hälsomässiga fördelar för både kroppen och sinnet.

Den primära fördelen med CBD är att innehållet av THC är lågt samtidigt som innehåller av CBD är högt, vilket sägs vara fördelaktigt för kroppen.

Vad är skillnaden på CBD och THC?
Fram till nyligen var den mest kända föreningen i cannabis tetrahydrocannabinol, även känt som THC. THC är den mest aktiva ingrediensen i cannabis. Cannabis innehåller både THC och CBD, men dessa föreningar har olika effekter.

THC har en euforisk effekt som kan påverka användaren eller göra användaren hög, så är inte fallet med CBD. I motsats till THC är CBD nämligen inte en psykoaktiv komponent. Det innebär att CBD inte förändrar användarens sinnestillstånd vid användningen.

CBD ser emellertid ut att förorsaka betydliga förändringar samt ha fördelaktiga effekter på kroppen, och en del undersökningar tyder på att CBD har flera medicinska fördelar.

Varifrån kommer CBD?
Vid produktionen av CBD olja är det avgörande att man väljer den rätta hampakällan. Det är möjligt att utvinna oljan på flera olika sätt, därför ska du alltid vara uppmärksam på detta.

Den ursprungliga utvinningsmetoden är utvinning av CBD med alkoholutdrag, som fortfarande används än idag. Dock är det svårt att reglera hur mycket ren CBD som faktiskt utvinns från cannabisväxten med denna metod.

Det är även möjligt att utvinna CBD med en CO2-process. Denna process används av många producenter idag. Det krävs dock aningen fler verktyg samt kunskap för att kunna använda sig av denna metod. CBD olja utvunnen med hjälp av en CO2-process är i de flesta fall ren CBD, vilket gör att du kan vara säker på att du får CBD av hög kvalitet.

Hur fungerar CBD?
Alla cannabinoider, inklusive CBD, ser till att olika effekter i kroppen sker genom att binda sig till bestämda receptorer. Människokroppen producerar själv vissa cannabinoider. Kroppen har även två cannabinoidreceptorer som heter CB1- receptorer och CB2-receptorer.
CB1-receptorer finns i hela kroppen, varav de flesta är i hjärnan. CB1-receptorerna i hjärnan har en påverkan på koordination och rörelse, smärta, känslor och sinnesstämning, aptit samt andra funktioner. Även THC binder sig till dessa receptorer.

Medan CB1-receptorer mest kan hittas i hjärnan, så är CB2-receptorer mer vanliga i immunsystemet, där de i synnerhet har en påverkan på inflammation och smärta.

Forskare trodde tidigare att CBD band sig till CB2-receptorerna, men det ser nu ut som att CBD inte knyter sig direkt till någon av receptorerna. Istället verkar det leda kroppen till att använda flera av sina egna cannabinoider.

Fördelarna med CBD olja
CBD olja kan gynna en persons hälsa och välbefinnande på flera olika sätt. Detta kan du läsa mer om i de kommande avsnitt.

Naturlig smärtlindring och antiinflammatoriska egenskaper

Folk har en tendens att använda receptbelagd eller receptfri medicin för att lindra stelhet och smärta, inklusive kroniska smärtor. En del människor har dock börjat tro på att CBD är ett mer naturligt alternativ när det kommer till lindringen av smärtor.

Flera undersökningar har kommit fram till att CBD signifikant minskar kronisk inflammation och smärta hos möss och råttor. Forskare föreslår därför att de icke-psykoaktiva föreningarna i cannabis, såsom CBD, skulle kunna vara en ny behandlingsmetod för kronisk smärta.

Det har även genomförts flera undersökningar med människor som har bevisat att vid intaget av CBD, blev smärtor förorsakade av exempelvis gikt och fibromyalgi markant minskade. Samma sak gällde för inflammation i kroppen.

Rökavvänjning och beroende
En del lovande bevis tyder på att CBD kan hjälpa människor att sluta röka.

En undersökning visade exempelvis att rökare som använde inhalatorer med CBD, rökte färre cigaretter än vanligt och hade inte abstinens efter nikotin.

En liknande undersökning visade även att CBD kan vara en lovande behandling för personer som är beroende av opioider. Forskarna märkte nämligen att CBD minskade flera symptom kopplade till drogmissbruk. Dessa omfattade ångest, humörrelaterade symptom, smärta och sömnlöshet.

Mer forskning är dock nödvändig, men dessa fynd tyder på att CBD kan bidra till att förebygga eller minska abstinenssymptom.

Neurologiska symptom och besvär
En undersökning från 2014 noterade att CBD har flera egenskaper som visar sig vara gynnsamma för patienter med epilepsi. Dessutom visade resultaten från undersökningen att CBD kan behandla många komplikationer kopplade till epilepsi neuronskada och psykiatriska sjukdomar.

En annan undersökning visade att CBD kan producera effekter motsvarande vissa antipsykotiska läkemedel, och att föreningen kan ge en säker och effektiv behandling för människor med schizofreni. Men ytterligare forskning är fortfarande nödvändig för att ta reda på ännu mer om CBD som möjlig behandlingsmetod vid dessa sjukdomar.
Bekämpning av cancer
En del forskare har upptäckt att CBD kan vara en möjlig behandlingsmetod när det kommer till cancer.

Forskare skrev bland annat i en undersökning som offentliggjordes i British Journal of Clinical Pharmacology, att CBD väsentligt bidrog till att förhindra spridning av cancer. Forskarna noterade även att föreningen har en tendens till att undertrycka växten av cancerceller och främja deras förstörelse.

De uppmanade till ytterligare undersökning av dess potential som ett ackompanjemang till standard-cancerbehandling. Det ska därför läggas till att CBD inte är en kur eller behandling mot cancer. Det har nämligen fortfarande bara gjorts utgångsundersökningar om detta.

Flera forskare är dock överbevisade om att CBD kan vara ett hjälpmedel för cancerpatienter som genomgår kemoterapi. CBD är nämligen känt för att minska illamående samt att hjälpa till med att få aptiten tillbaka.

Ångest och depression
Läkare råder ofta personer med kronisk ångest att undvika cannabis, då THC kan utlösa eller förstärka känslor av ångest och paranoia.

Flera studier har emellertid kommit fram till att CBD kan bidra till att minska ångest, stress och depression.

Enligt undersökningen kan CBD minska ångestrelaterat beteende hos människor som är drabbade av:

• Posttraumatisk stressyndrom
• Generella ångestbesvär
• Panikångest
• Social ångest

Forskarna noterade även att de nuvarande behandlingarna för dessa besvär kan leda till ytterligare symptom och biverkningar, som kan få en del människor att sluta använda dem.

Inga slutliga bevis kopplar för närvarande CBD med negativa effekter, när det gäller att vara ett hjälpmedel till sinnesbesvär som ångest eller depression.

Typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes beror på inflammation, när immunsystemet angriper cellerna i bukspottkörteln. Forskning som offentliggjordes år 2016 upptäckte att CBD kan lätta denna inflammation i bukspottkörteln. Detta kan vara det första steget till att hitta en CBD-baserad behandling för typ-1 diabetes. En studie som offentliggjordes samma år föreslog också att CBD kan reducera inflammation och skydda mot eller fördröja utvecklingen av typ-1 diabetes.

Akne
Akne är ännu ett tillstånd som CBD har visat sig vara behjälpligt med.
En undersökning från 2014 visade att CBD hjälper med att sänka produktionen av talg, delvis på grund av dess antiinflammatoriska effekt på kroppen. Då en hög produktion av talg i slutändan kan leda till akne, är detta en fördel.

Alzheimers sjukdom
Tidig forskning som offentliggjordes i Journal of Alzheimers upptäckte att CBD var i stånd till att fördröja utvecklingen av Alzheimers sjukdom hos försökspersonerna. Det innebär att CBD kan hjälpa personer i tidiga stadium av Alzheimers genom att bibehålla förmågan att känna igen ansikten på människor som de redan känner. Detta är ett av de första bevisen på att CBD kan fördröja utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Det har senare kommit fler undersökningar och studier som stöttar den tidigare forskningens slutsats.

Är CBD olja lagligt?
Idag är CBD härlett av hampa lagligt i de flesta länder runt om i världen. CBD härlett av hampa har inga former av psykoaktiva effekter, varpå köp eller försäljning av denna produkt inte är olagligt. Dock krävs det att produkten innehåller mindre än 0,2% THC (THC är det psykoaktiva ämnet).

I och med att CBD och CBD olja ofta förväxlas med produkter med THC, så finns det fortfarande fördomar omkring dessa produkter. Men när det kommer till en juridisk mening, så är det helt lagligt idag att köpa exempelvis en CBD olja på internet.

Det är dock en bra idé att vara uppmärksam på innehåller för att vara säker på att du köper en laglig produkt. Utöver det rekommenderas det att du alltid kontrollerar andra länders lagar och regler gällande CBD, om du vill ta med dig CBD olja på din semester.

Har CBD några biverkningar?Många studier har undersökt säkerheten av CBD hos vuxna. De konkluderade att vuxna har en tendens att tolerera CBD-doser väldigt bra.
Forskare har inte funnit några signifikanta biverkningar på det centrala nervsystemet, även bland personer som använde höga doser.

Den vanligaste biverkningen var trötthet. Ett fåtal personer rapporterade även diarré och förändringar i aptit eller vikt.

Helt generellt sägs det dock att CBD inte har några biverkningar. Det är endast ett fåtal personer som upplever biverkningar med CBD – och det har inte varit några människor, som hittills upplevt varken obehagliga eller livshotande biverkningar vid intag av CBD.

Så använder du CBD
En person kan använda CBD olja på olika sätt för att lindra olika symptom.
Om en läkare ordinerar det till dig, är det viktigt att du följer läkarens instruktioner.

CBD-baserade produkter kommer i många former. En del kan blandas i mat eller dryck eller tas med hjälp av en pipett eller tas i droppar.

Andra finns tillgängliga i kapslar eller som en tjock kräm som ska masseras in i huden. En del produkter finns tillgängliga med pipetter som ska användas för att lägga oljan under tungan.

Rekommenderade doser varierar och är individuella, då det beror på faktorer som kroppsvikt, koncentrationen av produkten samt om varför du använder CBD.

En del människor använder bland annat CBD olja för att hjälpa till att behandla:

• Kronisk smärta
• Epilepsi
• Parkinsons sjukdom
• Huntingtons sjukdom
• Sömnrubbningar
• Grön starr

Vad är den rätta dosen av CBD?
Den genomsnittliga dosen är på cirka 10-50 mg CBD, en till tre gånger om dagen. Högre doser på 100-200 mg kan dock ibland vara nödvändiga för att kontrollera smärtor eller andra symptom. En del människor kommer se en fördel i den nedre änden av doseringsområdet, men de flesta kommer ha användning för omkring 15-30 mg för att kunna märka eventuella effekter. Eftersom olika produkter ger olika koncentrationer av CBD, indikerar emballaget vanligtvis hur mycket CBD som finns i hela flaskan i motsats till mängden i ett bestämt antal droppar, vilket gör att mätningen kan vara lite svår.

Om du tar oljan i flytande form, kommer en droppe av en lågkoncentrationsprodukt (100 mg CBD) ge ca. 3 mg CBD per droppe, vilket normalt sett inte är tillräckligt för att notera några väsentliga effekter. En droppe av en produkt med en medelkoncentration (500 mg CBD) kommer ge ca. 15 mg per droppe, vilket normalt sett är en bra startdosering. Och en droppe av en högkoncentrationsprodukt (1500 mg CBD) kommer ge ca. 50 mg CBD per droppe.

Var någonstans ska jag köpa CBD olja?
Priserna för CBD olja och andra CBD-produkter varierar kraftigt, då det vanligtvis beror på själva återförsäljaren. Dock är det viktigt att vara uppmärksam på att högt pris på CBD olja inte alltid innebär en hög kvalitet, även om ett lågt pris generellt indikerar att du inte får tillräckligt med CBD för att notera fördelarna. Det är därför viktigt att veta vad du ska titta efter när du köper eller använder en CBD-produkt.

Trovärdiga återförsäljare, som säljer CBD olja kommer ange CBD-koncentrationerna och utvinningsteknikerna på flaskan eller på hemsidan. Koncentrationen anges vanligtvis som milligram (mg) CBD – en del använder dock även milliliter. Fördelarna kommer från mängden och koncentrationen av CBD, och inte av mängden olja.

Med hänsyn till extraktionsmetoder ska du komma ihåg att CO2-extraktion är den metod som du ska hålla utkik efter. Denna metod ger en CBD produkt med fullt spektrum som troligtvis kommer vara dyrare än ett CBD-isolat, då det normalt sett kan erbjuda fler fördelar.

Utvinning med hjälp av alkoholutdrag är en billigare metod som inte är lika fördelaktig då det är svårare att utvinna helt ren CBD med fullt spektrum.

Användning av rent vatten och ekologiska lantbruksmetoder som är fria från pesticidanvändning och onaturliga gödningsmedel är självklart att föredra.

Smak kan också vara ett tecken på värde. Dåliga kvalitetsoljor kommer ha en väldigt obehaglig kemisk smak och de kan förorsaka obehagliga biverkningar såsom en brännande mun och prickar. Intressant nog är de bästa kvalitetsprodukterna kopplade till en särskild cannabissmak, vilket indikerar att hela spektrumet av kemiska komponenter (med spårmängder av THC) finns.Många människor lider av samma sjukdom i många år, och då äger en medicinsk kamp rum för att främja oljan med hjälp av avancerade medicinska teorier. Finns det något bättre än dessa skadliga och beroendeframkallande läkemedel, inte bara till att behandla sjukdomar, utan även för att förhindra att de ska utveckla sig och som har en naturlig och organisk källa? Ja, du gissade rätt. Cannabisolja är svaret på alla ansträngningar som folk försöker göra för att läka sina kroniska eller milda sjukdomar. Men innan vi går vidare till denna produkts fördelar, så ska vi först förstå exakt vad cannabisolja är, var det kommer ifrån och myterna omkring fenomenet, så det blir lättare för dig att förstå verkligheten bakom denna olja som är producerad på ett naturligt sätt.

Vad är Cannabis?

Cannabis är en växt som ofta är relaterad till marijuana, för till skillnad från cannabis, är marijuana än mer allmän beteckning som används i det dagliga språket. Det finns olika typer av cannabisväxter i samma hampa, varifrån oljan utvinns för att blandas med andra organiska oljor som olivolja. På detta sätt är cannabisväxten känd för att producera olika slags oljor till flera syften, alla relaterade till det medicinska området. Det finns olika namn, såväl som att effekterna av varje cannabisolja är olika, och det har skapat en del förvirring bland användarna. Medan en del menar att effekterna av marijuana, som röklukt, också är en del av den olja som utvinns från cannabisväxten, vägrar andra att tro på denna myt och fortsätter att använda den utan biverkningar.

Olika typer av cannabisolja

Kort sagt, så finns det endast en cannabisväxt. Men den hampa den består av har olika ingredienser beroende på växtens typ. Dessa ingredienser har uppenbarligen olika medicinska effekter, som används till behandling av flera mentala och fysiska tillstånd. Detta är dock huvudorsaken till förvirringen gällande cannabisolja och dess biverkningar, då det finns ett par ingredienser i cannabisväxtens hampa som kan ha effekter på människokroppen. Här är olika typer av cannabisoljor, som skiljer sig när det gäller fördelar och biverkningar som gör att man ska kunna förstå produkten och myterna runt den på ett bättre sätt.

CBD-olja

En av ingredienserna i cannabisväxtens hampa är cannabidiol, även känt som CBD. Oljan extraherad från CBD heter CBD olja och är även den mest populära. Ofta hänvisar folk till cannabisolja som CBD olja på grund av de många fördelarna, och den är även vetenskapligt godkänd. CBD-oljan används vanligen av människor som föredrar den organiska behandlingen framför de skadliga läkemedlen, och det är också anledningen till att den har uppnått framgång som naturlig behandling på många ställen i världen.

THC-olja

Tetrahydrocannabinol eller THC är också en av huvudbeståndsdelarna i cannabisväxtens hampa. Anledningen till att THC inte är allmänt känt i jämförelse med CBD, är emellertid dess biverkningar som är relaterade till rökning för att bli hög. Medan THC är en helt annan beståndsdel av cannabisväxten, blir det i bland betecknat av medicinska myndigheter som en typ av CBD olja för att skapa förvirring bland användarna. Å andra sidan är THC-oljan, bortsett från biverkningarna, även använd för behandling av en del sjukdomar som kräver att patienten är i ett speciellt mentalt tillstånd eftersom det förmodligen är det sätt det ska fungera på.

Hampaolja

Hampaolja är ett totalt missförstånd skapat av människor som har läst termen på beskrivningen av en del cannabisprodukter. Som ovan nämnt är hampan en del av cannabisväxten, som differentieras i olika typer. Hampaolja är emellertid en bestämd sak, som stammar från cannabisväxtens hampa för att producera de önskade effekterna enligt den mängd CBD och THC som krävs. Med det sagt, om ett företag säljer hampaolja, bör du absolut granska produktens beskrivning innan du köper den.

Marijuanaolja

Marijuanaoljan är också en del av cannabisväxten, och namnet används av samma anledning, det vill säga för att kunderna kan ha en bättre tillgång till det. Det beror på det faktum att medan marijuana fortfarande har en del skadliga biverkningar, såsom överdriven frigörelse av artificiellt dopamin, används den som en alternativ beteckning för cannabisolja, huvudsakligen CBD. Detta är anledningen till att marijuanaolja, som i verkligheten är cannabisolja, är betecknad som en skadlig organisk produkt som man inte kan lita på för att behandla de mentala och fysiska förhållandena. De andra formerna av cannabisolja omfattar Butanolja, Rick Simpson olja och CO2-olja, som alla har olika fördelar, då de är vanligast för behandling och förebyggande av de farliga sjukdomarna inom en angiven tidsperiod med minimala biverkningar.

Cannabisoljans fördelar

  • Den är lämplig till behandling av allvarliga neurologiska besvär som Alzheimers och Parkinsons.
  • Den är väldigt gynnsam till behandling av milda och starka kroppssmärtor.
  • Den är känd för att vara bra till läkande och förebyggande av hudsjukdomar som akne och eksem.
  • Den har visat sig vara framgångsrik vid behandling av viktminskning.
  • Ångest och depression läks också med cannabisolja.

Cannabisolja har en bra förklaring till varför begreppet har blivit så kontroversiellt de senaste åren. Men med den ökade medvetenheten och mängden av framgångsrika behandlingar till fördel för cannabisoljan blir den lika populär med rätt form av uppmärksamhet, som den förtjänar.