Introduktion till Cannabis Sativa

Cannabis sativa är en välkänd örtaktig växt som har sitt ursprung i Asien och i de flesta länder som ligger nära ekvatorn, som till exempel Mexiko, Thailand och Colombia m.fl. Den används brett i mediciner sedan forntiden. Cannabis sativa tillhör familjen cannabaceae. Cannabis sativa är känd som en väldigt bra fiberkälla. Den är brett känd sedan forntiden för dess användning inom medicin och textil. Cannabis sativa är en värdefull växt för naturen. De använder mindre vatten än andra grödor. Den skördas i rekordnivå. Den skördas för att få olja, frön och fiber som har bra användning inom olika områden av näringslära, textil och medicin.

Fysiskt utseende av Cannabis sativa

Cannabis sativa är storleksmässigt lång och har gröna blad, men en ljusare nyans av grönt. Bladen har en lång och smal form. Dess blommor har en längre form. Den är tunnare än andra typer och därför växer dessa växter mer hälsosamt och med mindre risk för svampattack på stammen även när de växer i grupp. Fröna från cannabis sativa är enkönade. De är små växter men högre än andra typer av cannabisväxter. Dess hanväxter är även högre än de som är honväxter.

Användningsområden för Cannabis sativa

Fröna från cannabis sativa används vanligen i bildandet av hampfröolja, som klokt används i matlagningssyften, vid tillverkning av lampor eller vid tillverkande av färg. Frön från cannabis sativa används som mat till fåglar (burfåglar) också, eftersom fröna har förmågan att tillhandahålla den maximala näringen som fåglarna behöver.

Psykoaktiva kemiska föreningar som finns tillgängliga i blommorna hos cannabis sativa används för flertalet spirituella syften samt för medicinska ändamål. Enligt historien har blad och blommor från cannabis sativa använts för att framställa hudsalvor, för att göra te och tinkturer m.m. dessa är de vanligaste framställningsområdena av Cannabis sativa.

I Indien, används bladen och fröna från Cannabis sativa som hypnos, lugnande eller vid framställningen av antiinflammatoriska medel eller smärtstillande.>

Odling av Cannabis sativa-växter

Under perioden med vegetativ tillväxt, kräver Cannabis sativa åtminstone 12-13 timmars ljus om dagen för att förbli vegetativa. Blomningsnivån kommer när det sker en mörkernivå på åtminstone 12 timmar varje dag. Blomningsperioden för cannabis sativa-växter beror helt på omgivningens tillstånd.

Blomningscykeln kan vara åtminstone för en period på nio till sexton veckor. pH-värdet för Cannabis sativa i jorden ska vara mellan 6.3 och 6.8. Men om du vill uppnå de bästa näringsvärdena för Cannabis sativa-växten bör du upprätthålla ett pH-värde på mellan 5.2 och 5.8 vilket är det bästa pH-värdet för odling av Cannabis sativa-växten. Detta då det värdet är fientligt för de flesta typer av bakterier och svamp.

Syfte med odling av Cannabis sativa-växter

Det finns tre huvudsyften som är allmänt kända bakom odling av Cannabis sativa-växter på bred nivå.

Det vanligaste och primära syftet bakom odlingen av Cannabis sativa är att få fiber från stammarna och grenarna från Cannabis sativa (eftersom Cannabis sativa är känd som en rik källa på fiber).

Det näst vanligaste syftet med odling av cannabis sativa-växter är att få fröna från dem. Frön från cannabis sativa-växter kan användas för att göra hampfröolja som används i matlagningssyften och för framställning av färger m.m. (Frön från Cannabis sativa är kända för att vara det bästa för att utvinna hampfröolja) eller så kan man äta fröna direkt i dess råa form.

Det tredje vanligaste syftet bakom odling av Cannabis sativa-växter är den breda nivå den kan användas på i syfte att framställa mediciner eller rekreationella syften. Dessa rekreationella läkemedel görs mellan processen av skapandet av industriell hampa med koncentration av föreningar som är kända som psykoaktiva (i väldigt låg nivå för att göra det användbart). Marijuana framställs också från Cannabis sativa-växter.

Medicinska syften med Cannabis sativa-växter

Cannabis sativa används i många syften inom medicin och rekreation. Cannabis sativa kan användas genom att man inhalerar det eller så kan det tas tillsammans med matvaror, som till exempel te.

Nedan följer ett par medicinska fördelar med att använda Cannabis sativa:

  • Marijuana (gjord från Cannabis sativa) kan användas för att bota glaukom. Glaukom är en ögonsjukdom där den optiska skivan kan skadas på grund av tryck i ögongloben.
  • Epilepsi kan botas av cannabis sativa. Epilepsi är en avvikelse som mestadels uppstår på grund av oregelbundet frigörande av elektriska pulseringar i hjärnan.
  • För att bota den sensoriska störningen eller vid fall av medvetslöshet, är Cannabis sativa det bästa att använda.
  • Enligt resultaten av studier som nyligen utförts, har det avslöjats att Cannabis sativa även används för behandling av cancer.

Nedan följer några biverkningar vid användning av Cannabis sativa:

  • En person som använder Cannabis sativa kan känna sig hög eller så kan det ändra medvetenheten av den som använder det.
  • Cannabis sativa kan förvränga uppfattningsnivån av personen som använder det.
  • Cannabis sativa kan öka aptiten.
  • Cannabis sativa kan öka pulsfrekvensen från normal nivå.
  • Användning av Cannabis sativa kan sänka koncentrationsnivån. En person som använder det kan reagera med mer känslighet gällande saker i personens omgivning.

Cannabis sativa-växter är ganska vanliga och kan mycket väl finnas tillgängliga i din närhet. På de flesta ställen i världen odlas Cannabis sativa som andra grödor.